Zapraszamy do współpracy i kontaktu!

Profesjonalny odbiór i transport odpadów z Eko-World Recykling

Nasza firma zajmuje się gromadzeniem i przewozem odpadów, mając na celu ochronę środowiska poprzez skuteczne zarządzanie nimi. Oferta obejmuje kompleksowe rozwiązania związane z odbiorem i przetwarzaniem wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego. Działamy na obszarze całego kraju, współpracując z przedsiębiorstwami, instytucjami, placówkami oświatowymi, spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi, a także innymi organizacjami. Posiadamy wyspecjalizowany sprzęt i pojazdy, które umożliwiają nam bezpieczne przewozenie odpadów.

Zasady odbioru:

  1. Przyjęcie zlecenia odbioru (kontakt telefoniczny, mailowy) - wymagane jest podanie podstawowych informacji takich jak: Dane kontaktowe, dane adresowe, rodzaj i ilość odpadu.  
  2. Ustalenie warunków odbioru (termin, cena, rodzaj odbioru/ przyjęcia odpadów, koszt usługi / koszt transportu) 
  3. Realizacja odbioru 
  4. Wystawienie kart przekazania odpadów oraz innych dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów / realizację usługi. 

Wszystkie odpady przekazywane do EKO-WORLD są zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obsługujemy elektroniczny system Bazy Danych Odpadowych (BDO).